PKH Isännöintipalvelu

PKH Isännöintipalvelu Oy

PKH Isännöintipalvelu on vuonna 2011 perustettu yritys, joka aloitti toimintansa yrittäjän Päivi Huttusen kotona, mutta nopeasti kasvaneen asiakaskannan vuoksi siirtyi parin kuukauden jälkeen Jämsään kivikonttorille isompiin tiloihin. Nämäkin tilat kävivät pian ahtaiksi, joten muutto tuli heinäkuussa 2012 Viiskulmaan. Kesällä 2017 muutimme Viiskulmasta Jämsän keskustaan.

Lokakuussa vuonna 2015 yritysmuoto muutettiin Oy:ksi ja osakkaina ovat Päivi ja Jani Huttunen. Molemmat ovat suorittaneet isännöinnin ammattitutkinnon ja ovat pitkän linjan asiakaspalveluammattilaisia.

PKH Isännöintipalvelu Oy tarjoaa ammattitaitoista, luotettavaa ja kokonaisvaltaista isännöintiä Jämsän seudulla. Tällä hetkellä PKH Isännöintipalvelu Oy:llä on yli 40 taloyhtiötä isännöinnissä.

Lue lisää ”PKH Isännöintipalvelu Oy”

Isännöinti

Keskeisin tehtävämme on huolehtia taloyhtiön normaalin toiminnan sujumisesta. Meille PKH-isännöintipalveluissa on tärkeintä, että kokonaisuus toimii. Kaikki tehtävät suoritetaan aina hyvää isännöintitapaa (HIT) noudattaen.

Hallinto

Hallinnolliset työt sisältävät kokouksiin osallistumisen, kutsujen ja pöytäkirjojen tekemisen sekä kokouksessa sovittujen tehtävien eteenpäinviemisen. Lisäksi hoidamme sopimus-, turvallisuus- ja vakuutusasiat sekä työsuhde- ja ilmoitusasiat.

Talous

Kirjanpito, talouden suunnittelu, tilinpäätökset sekä taloyhtiön laskujen ja rahoituksen hoitaminen. Tällä kokonaisvaltaisella yhden ihmisen takana olevalla taloudenhoidolla varmistamme jatkuvan ajantasaisen tiedon asunto-osakeyhtiön tilanteesta.

Tekniikka

Pidämme huolta taloyhtiön teknisestä kunnosta, toimenkuvaamme kuuluu mm. huoltokorjausten toteuttamisen organisointi, isojen peruskorjausten hallinnointi ja kiinteistöhuollon kanssa päivittäisistä teknisistä asioista huolehtiminen.