Hallinto

Hallinnolliset työt sisältävät kokouksiin osallistumisen, kutsujen ja pöytäkirjojen tekemisen sekä kokouksessa sovittujen tehtävien eteenpäinviemisen. Lisäksi hoidamme sopimus-, turvallisuus- ja vakuutusasiat sekä työsuhde- ja ilmoitusasiat.